Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 02.08. (20.07. po Starom kal.)

Sv. prorok Ilija

Sv. prorok Ilija

Bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje, sv. Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomisliju i molitvi, povlačeći se često u pustinju, da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela: carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izrailjevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jerovoama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa Izrailjskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pri tom još Jezavelja. kao Sirijanka, nagovori muža te podiže hram Sirijskome Bogu Vaalu, i odredi mnoge sveštenike na službu tome lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božju: on zatvori nebo, te ne bi kiše tri godine i šest meseci; spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Vaalovi to ne mogoše učiniti; svede kišu s neba molitvom svojom; čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti, i vaskrse joj umrlog sina; proreče Ahavu, da će mu psi krv lizati, i Jezavelji, da će je psi izesti, što se i dogodi; i druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Preds mrt uze Jeliseja i odredi ga za naslednika u proročkom zvanju; svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu: i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti, da suzbije silu Antihristovu (Otkr. 11)

Sv. Ilija patrijarh Jerusalimski i sv. Flavijan patrijarh Antiohijski

Veliki revnitelji vere i branitelji Pravoslavlja. Umrli obojica u izgnanstvu kuda ih progna jeretički car Anastasije. Tačno provideli smrt cara Anastasija i svoju. Istovremeno pisali su oni jedan drugom, iz udaljenih mesta: „Anastasije car danas umre, pođimo i mi na Sud Božji s njim." I posle dva dana oba svetitelja skončaju, 518 godine.

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 12:12-26

12. Jer kao što je tijelo jedno i ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tijela, iako su mnogi, jedno su tijelo, tako i Hristos.

13. Jer se i jednim Duhom svi mi krstismo u jedno tijelo, bili Judejci, ili Jelini, ili robovi, ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni.

14. Jer i tijelo nije jedan ud nego mnogi.

15. Ako reče noga: Pošto nisam ruka, nisam od tijela; zar ipak nije od

tijela?

16. I ako reče uho: Pošto nisam oko, nisam od tijela; zar ipak nije od

tijela? Ako bi sve tijelo bilo oko, gdje je onda sluh?

17. Ako bi sve bilo sluh, gdje je mirisanje?

18. A sada, Bog postavi udove u tijelu, svaki pojedini od njih kako htjede.

19. A ako bi svi bilijedan ud, gdje je tijelo?

20. Sada pak, mnogi su udovi, a jedno tijelo.

21. A oko ne može reći ruci: Ne trebaš mi; ili opet glava nogama: Ne

trebate mi.

22. Nego, šta više, koji se udovi tijela čine da su slabiji, neophodni su;

23. I koji nam se čine manje časni na tijelu, njima pridajemo veću čast;

24. I neugledni naši udovi imaju veći ugled, dok onim uglednim to ne

treba. Ali Bog tako složi tijelo davši slabom udu veću čast,

25. Da ne bude razdora u tijelu nego da se udovi podjednako brinu jedan za drugoga.

26. I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi; a ako li se jedan ud

proslavlja, s njim se raduju svi udovi.

(Zač. 153).

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 18:18-22 / 19:1-2, 13-15

18. Zaista vam kažem: Što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.

19. Opet vam zaista kažem: Ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima.

20. Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima.

21. Tada mu pristupi Petar i reče: Gospode, koliko puta, ako mi zgriješi brat moj, da mu oprostim? Do sedam li puta?

22. Reče mu Isus: Ne velim ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.

(Zač. 77).

1. I kada svrši Isus riječi ove, otide iz Galileje, i dođe u krajeve judejske preko Jordana.

2. I za njim iđaše narod mnogi i iscijeli ih ondje.

(Zač. 78).

13. Tada mu privedoše djecu da stavi ruke na njih, i da se pomoli; a

učenici im branjahu.

14. A Isus reče: Pustite djecu, i ne branite im da dolaze k meni, jer je

takvih Carstvo nebesko.

15. I položivši na njih ruke, otide odande.

(Zač. 79).

RASUĐIVANJE

Pišući o životu svoje sestre sv. Makrine sv. Grigorije Niski usteže se da nabraja čudesa njena, „da ne budem, veli vinovnik grehu neverovanja nemoćnih ljudi." On naziva nemoćnim one koji ne veruju. I zaista, ništa nemoćnije nema od čoveka bez vere. Bezvernik veruje u moć mrtvih stvari i mrtvih stihija prirodnih, no ne veruje u moć Božju niti u moć ljudi Božjih. To je tupost duhovna, a ta tupost ravnjase sa smrću duhovnom. I tako žive duše veruju a mrtve neveruju. Žive duše veruju u moćna čudesa proroka Ilije; njih ta čudesa raduju i hrabre, jer one znaju da je to projava moći Božje. Kad Bog projavljuje svoju moć kroz mrtve stvari i stihije, kako da je ne projavljuje kroz žive i svete ljude? Ono što naročito raduje verne jeste to što se prorok Ilija javio živ na gori Tavoru, u vreme preobraženja Gospodnjega. Za života na zemlji ovaj veliki prorok davao je dokaze postojanja jedinog i živoga Boga, a po smrti, i to posle nekoliko stotina godina, svojom pojavom na Tavoru dao je ljudima javan dokaz života posle smrti.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesnu pomoć Božju u ratovima Izrailjevim (V Mojs. 2-3), i to:
1. kako Mojsej pobedi neznabožačke careve, Siona Amorejskog i Oga Vasanskog, jer Bog obreče ove na propast;
2. kako Mojsej ne može da uzme zemlju Moavsku, jer Bog to ne htede zbog potomstva pravednoga Lota;
3. kako uopšte pobede i porazi u ratovima ne bivaju bez dopuštanja Božjeg.

BESEDA

o ličnom svedočanstvu apostola
„Ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji."
Ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo
s njim na svetoj gori
(II Pet. 17-18).
Čujmo svedoke vernog i istinitog, koji na krst bi raspet zbog svedočanstva svoga. Čujmo apostola Petra, koji što ne može dokazati rečima dokaza smrću svojom krvavom na krstu budući raspet naopako od neznabožaca. On svedoči, da je bio na svetoj gori, t. j. gori Tavorskoj, onda kada se Gospod preobrazio, kada se javio Mojsej s Ilijom, i kada se čuo glas s nebesa: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji. Na ovome mestu apostol ne govori, što su on i njegovi drugovi videli na gori svetoj - to je rečeno u Jevanđelju - nego ponavlja samo ono što su čuli. Ono što su čuli isto je tako važno kao i ono što su videli. Neka čuju, dakle, narodi, da apostoli videše Gospoda Isusa preobražena u čudesnoj svetlosti nebeskoj i neka znaju, da je On - Sin Božji. Neka čuju još narodi, da apostoli videše žive Mojseja i Iliju, i neka znaju, da postoji život posle smrti i Sud Božji. Neka čuju još, da je Gospod Isus nazvat Sinom Božjim ne od ljudi nego od samoga Boga Oca. Verni su i istiniti svedoci, koji ovo govore narodima, i saopštavaju ono što njihove oči videše i njihove uši čuše. Ko ne veruje apostolima, taj veruje Judi, Kajafi, Irodu i Neronu, goniteljima apostola i izdajnicima istine. Ko ne veruje pravednicima, tome ne ostaje drugo nego poverovati nepravednicima. Ko ne veruje čistima, taj mora poverovati nečistima. Ko ne veruje stradalnicima za istinu, taj mora poverovati mučiteljima i razvratnicima. Dan svaki ne sviće ni zašto drugo nego da se ljudi opredele za jedne ili za druge.
O Gospode spasitelju i Prosvetitelju naš, prosveti duše naše rečima Tvojim svetim, za koje apostoli Tvojipostradaše. Tebi slava i hvala vavek. Amin.