Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Molitve

VELIKOPOSNI KANON SV. ANDREJA KRITSKOG - SREDA

 

Pesma prva

 

Irmos, glas 6 - Pomoćnik i zaštitnik u spasenju beše mi Bog moj koga ću proslavljati, Bog oca moga koga ću uznositi, jer se slavno proslavi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Od mladosti prestupih tvoje zapovesti, Hriste, i potpuno nemaran leljošću upropastih svoj život; zato Ti vapijem, Spasitelju, bar na kraju me spasi. Bačena pred tvojim vratima, nemoj me u strasti odgurnuti u ad, Spasitelju, nego pre kraja kao čovekoljubac daj mi oproštaj grehova.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Moje bogatstvo, Spasitelju, potroših raspusnim životom; bednik sam bez dobrih dela i zato gladan vapijem: milostivi Oče, pohitaj i smiluj se na mene. Pavši mislima u ruke razbojnika ja se sav od njih izranjavah i bejah ispunjen ranama; no javi mi se ti sam, Hriste, isceli me spasitelju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sveštenik, ne gledajući me mimoiđe me, i Levit videvši me naga u ljutim ranama prezre me, no Ti, Isuse, koji si iz Marije zasijao, priđi i smiluj se na mene.

 

Prepodobna mati Marija, moli Boga za nas - Daj mi Marija blagodat proviđenja, dobijenu odozgo Božanskim promislom, da bih izbegao mračne strasti i usrdno pevao o divnim podvizima tvoga života.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Prevečna Trojice, kojoj se kao jednoj klanjamo, uzmi od mene teško breme grehova i kao milostiv daj mi suze smirenja.

 

Bogorodičan - I sada i uvek i u sve vekove. Amin. - Bogorodice, nado i zaštitnice onih koji ti pevaju, uzmi od mene teško breme grehova i kao čista Vladičica primi mene koji se kajem.

 

Pesma druga

 

Irmos, glas 6 - Čuj me nebo ja vapijem i pevam Hristu koji je primio telo od Djeve.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Pogreših bludno kao David i uprljah se; no i mene umij suzama, Spasitelju. Nemam ni suze, ni pokajanje, ni smernost, nego kao Bog daruj mi ovo Ti sam.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izgubih moju prvobitnu dobrotu i moju krasotu i sada ležim nag i stidim se. Dveri tvoje nemoj mi sada zatvoriti Gospode, Gospode, nego ih otvori meni koji se kajem pred tobom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čuj uzdah moje duše i primi, Spasitelju, suze iz mojih očiju i spasi me.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čovekoljupče koji hoćeš da se svi spasu, kao dobar pozovi i primi mene koji se kajem.

 

Bogorodičan - Slava Ocu i sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Prečista Bogorodice Djevo, jedna sveslavljena, srdačno moli da se spasemo.

 

Pesma treća

 

Irmos, glas 6 - Vidite, vidite da sam ja Bog, koji sam dao sa neba manu i nekada sa neba natočio iz kamena vodu ljudima, samo desnicom i snagom mojom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Vidite i poznajte da sam ja Bog. Čuj dušo moja Gospoda i zavapi i ostavi se ranijeg greha i boj se Boga kao neumitnog sudije. Kome si se upodobila mnogogrešna dušo, ako se prvom Kajinu i onom Lemehu, kamenujući telo zlim delima i ubijajući um nerazumnim stremljenjima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O dušo, povredivši sve ranije zakone, nisi se ugledala na Sita niti si podražavala Enoha, niti si se uznela kao oni, niti si se ugledala na Noja, nego si se pokazala kao sirotica pravednog života.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sama si, dušo moja, otvorila granu vodopada gnjeva Božijeg i potopila kao zemlju sve telo tvoje, dala si život, i našla si se van Spasiteljevog kovčega.

 

Prepodobna mati Marija, moli Boga za nas. - Odbacivši prvi put - put greha, svom usrdnošću i ljubavlju prišla si Hristu, i u neprohodnoj pustinji živela si i u čistoti izvršila božanske zapovesti.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Večna nestvorena Trojice, nerazdeljiva jedinice, primi mene koji se kajem i spasi me grešnoga. Tvoje sam stvorenje, zato me nemoj prezreti, nego me poštedi i izbavi paklene osude.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Prečista Vladičice, Bogomati, nado onih koji Ti pritiču i pristanište onih koji su u buri, tvojim molitvama i sada umoli milostivog Tvorca i Sina tvoga za mene.

 

Pesma četvrta

 

Irmos, glas 6 - Kada ču prorok za Tvoj dolazak, Gospode, kako ćeš se od Djeve roditi i javiti se ljudima, uplaši se i reče: čuh glas Tvoj i prepadoh se; slava Tvojoj sili Gospode.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Telo se oskrnavi, duh se ukalja, sav se izranjavih; no Ti Hriste, kao lekar oba izleči mojim pokajanjem, umij me i očisti, i učini me, Spasitelju moj, čistijim od snega. Tvoje Telo i Krv raspinjanjem dao si za sve, Hriste: Telo da me obnoviš, Krv da me umiješ a Duh si predao da me privedeš Tvome roditelju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izvršio si spasenje na zemlji, Milostivi, kako bi smo se svi spasli; dobrovoljno si se raspeo na krst, zatvoreni Edem - raj otvorio si; sve nebesko i zemaljsko i svi spaseni narodi klanjaju se tebi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Krv iz Tvojih rebara neka mi bude banja, takođe i piće koje toči voda očišćenja greha: da se oboma očistim i pomažem, i tvoje živonosne reči, Hriste, primi kao pomazanje i piće.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Crkva steče čašu - rebra tvoja živonosna, iz kojih nam poteče dvostruki izvor, oproštaja i razuma, u slici zajedno starog i novog Zaveta.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Neodeven sam za dvor, neodeven sam za svadbu, uveče se gasi žižak jer nema ulja; dvor se zaključava kad zadremah, večera se pojede, a ja svezanih ruku i nogu bih izbačen napolje.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Tebe, jednog trojičnog Boga, nerazdeljenog prirodom, neslivenog licima, slavim kao jednog Cara na prestolu i uznosim Ti veliku pesmu, trostruko na nebesima pevanu.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - I rađaš i devuješ i u oba slučaja prirodom ostaješ devojka. Onaj koji se rodio (od Tebe) obnavlja zakon prirode, a utroba rađa i ostaje kao da nije rodila; Bog gde hoće pobeđuje prirodni poredak jer čini sve što hoće.

 

Pesma peta

 

Irmos, glas 6 - Čovekoljupče , mene koji ranim posle noći i molim te, prosveti i uputi na zapovesti Tvoje i nauči me, Spasitelju, da izvršim Volju Tvoju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Bejah, Vladiko, kao Janije i Jamvrije, žestok po naravi prema zlom faraonu i bejah i telom i umom pokleknuo; ali Ti mi pomozi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Svojim bednim umom ukaljah se blatom; molim te, Vladiko, umij me banjom mojih suza i odeću tela mog ubeli kao sneg.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kada ispituješ moja dela Spasitelju, vidim da gresima prevazilazim svakog čoveka, i razmišljajući razumom vidim da sam svesno grešio.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Poštedi, poštedi Gospode, tvoje stvorenje;zgreših, oprosti mi, jer si prirodom i jedini čist, i niko osim Tebe nije bez greha. Mene radi, Ti si kao Bog primio moj lik i isceli gubavca, podigavši raslabljenog i zautavivši tečenje krvi bolesne žene koja se dotiče tvoje haljine, pokazao si se Spasitelju, čudotvorcem.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. Prešavši reku Jordan, odstranila si strasti tela i našla si siguran mir; tako i nas umi Tvojim molitvama, prepodobna.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Slavim tebe Trojice, jednoga Boga: svet si, svet si, svet si Oče, Sine i Duše, jedinice po suštini, kojoj se svagda klanjamo.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - U Tebi, večna Mati Djevo, obuče se i u moju prirodu Bog, koji je stvorio vekove i u sebi sjedinio čovečansku prirodu.

 

Pesma šesta

 

Irmos, glas 6 - Svim srcem svijim zavapih iz podzemnog pakla milostivom Bogu, i iz pogibli izvede Život moj.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ustani i bori se protiv telesnih strasti i lažnih pomisli i uvek ih pobeđuj, kao što se Isus Navin bori protiv Amalika i Gavaonita.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Pređi, dušo, preko zakona tekućeg prirodnog poretka kao ranije kovčeg, i budi ovoj zemlji očuvanje obećanja, jer tako Bog zapoveda.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kao što si spasao Petra koji je zapomagao: pohitaj, spasi me, Spasitelju, i od zveri izbavi, pruživši ruku Tvoju izvedi me iz dubine greha.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Znam Tebe Vladiko, Vladiko Hriste kao tiho pristanište; zato pohitaj i izbavi me od večnih dubina greha i očajanja.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Istinita sam nerazdeljena licima i jedinica sam prirodom sjedinjenja, govori Otac i Sin i Božanski Duh.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Tvoja utroba rodi nam Boga slična nama; NJega kao Tvorca svih moli Bogorodice da se tvojim molitvama opravdamo.

 

Kondak, glas 6 - Dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš; kraj se približava i ti ćeš se uznemiriti; preni se, dakle, da te poštedi Hristos Bog, koji je svuda i sve ispunjava.

 

Pesma sedma

 

Irmos, glas 6 - Sagrešismo, činismo bezakonje i nepravdu pred tobom, jer niti držasmo niti činismo kako si nam zapovedio, Bože otaca naših; ali nemoj nas zauvek ostaviti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Učinila si samovoljno sagrešenja Manasijeva, jer si primila, dušo, mrzost strasti i umnožila negodovanje; no radi toga toplo revnuj u pokajanju i stekni skrušenost.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sledila si, dušo moja, gresima Avahovim. O teško meni! Bila si prebivalište telesnih grehova i sasud sramnih strasti; no iz dubine svoje uzdahni i ispovedi Bogu svoje grehe.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Zaključa se tebi, dušo, nebo i postiže te Božija glad, kao kada se Ahav ne pokori negda rečima Ilije Tesvićanina; nego se upodobi Saratfiji (serpskoj udovici) i hrani dušu proročku.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kada Ilija pogubi lažne proroke Jezaveljine, spali potom dva puta po pedeset vojnika za izobličenje Ahavovo. Zato beži dušo od dvogubog podražavanja i snaži se.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetom Duhu. - istinita nerazdeljna Trojica, jednosušna i jedno biće, svetlosti, i Sveta Trojice u jednom svetom, opeva se Trojični Bog; no, dušo, opevaj i proslavi Boga koji je Život svih.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Pevamo ti, slavimo te, klanjamo ti se, Bogomati, jer si rodila jednoga od nerazdeljive Trojice - Hrista Boga i nama na zemlji otvorila si nebesa.

 

Pesma osma

 

Irmos, glas 6 - Onome Koga slave nebeske vojske i (pred NJim) drhte Heruvimi i Serafimi, neka pevaju i neka Ga slave sva stvorenja, sve što diše, i uznosi ga u sve vekove.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Pravedni Spasitelju pomiluj me i izbavi me od ognja i protivljenja Bogu, zbog čega ću na pravednom sudu odgovarati; olakšaj mi pre kraja, daj mi vrlinu i pokajanje.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kao razbojnik vapijem ti; seti se mene, i kao Petru koji je gorko plakao, oprosti mi, Spasitelju; zovem kao mitar i plačem kao grešnica; primi moje ridanje kao negda Hananejkino.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Gnojne rane moje duše isceli, Spasitelju i jedini lekaru pastira odredi mi jelej, i vino, dela pokajanja i smirenost sa suzama.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

I ja podražavam Hananejki: vapijem ti Sine Davidov, pomiluj me kao ženu krvotočivu, plačem kao Marta i Marija nad Lazarom.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Bogorečivi Oče, sa njim bespočetni Sine, dobri i istiniti Utešitelju Duše, Roditelju Reči Božije, Reči bespočetnog Oca, živi i tvorački Duše, jedinice Trojice, pomiluj me.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Kao od purpurne materije izatka se telo u utrobi tvojoj, Prečista, duhovna skerletna haljino Emanuilova; zato Tebe istinitu Bogorodicu poštujemo.

 

Pesma deveta

 

Irmos, glas 6 - Nedosežno je bezsemeno začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije rađanje nema zakona; zato je kao Bogonevestu Majku svi slavimo.

 

Pomiluj me, Bože pomiluj me.

 

Lečeći bolesti, Hristos siromasima propoveda reč Božiju, gubave isceljivaše, sa mitarima obedovaše, dušu umrloj Jairovoj kćeri dodirom ruke povrati. Mitar se spase i grešnica mudrovaše, a farisej, hvaleći se, osudi sam sebe; mitar govoraše: očisti me grešnika: pomiluj me, a farisej gordeći se vikaše: Bože, blagodarim ti, i druge bezumne reči.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

I Zakhej beše mitar, ali se ipak spase i farisej Simon se sablažnjavaše, i grešnica primi razrešenje od grehova pod onoga koji ima vlast opraštati grehe. Požuri dušo, da nju podražavaš.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O jadna dušo moja, nisi podražavala grešnicu koja, donevši sud sa mirisnim uljem suzama pomazaše noge Spasiteljeve i kosom svojom ih brisaše, i tako ranije zapisane svoje grehove izbrisa.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Saznala si, došo moja, kako gradovi kojima Hristos objavi Blagu vest behu prokleti; sa strahom primi ovu pouku sećajući se Sodomljana, da ne bi bila kao oni osuđena na mučenje u adu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O dušo moja, da se u tebi ne bi javilo još veće očajanje, pogledaj na veru Hananejkinu, čija se kći reči Božije isceli, i iz dubine srca zavapi kao ona: Hriste, Sine Davidov, spasi i mene.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Klanjamo se Bespočetnome, i rađanju i proishođenju; slava Ocu koji rađa, i Sinu koji se rađa i pevamo Ocu i Sinu i Duhu Svetome, koji zajedno sijaju.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. -Prečista Bogomati, čuvajući tvoj grad, on tobom verno caruje i tobom se utvrđuje i tobom pobeđuje svako iskušenje i zarobljene neprijatelje drži u poslušnosti.

 

Prepodobni oče Andreja moli Boga za nas. - Časni i najblaženiji oče Andreja, kritski pastiru, nemoj prestati da se moliš za one koji te slave da bi smo se mi, koji istinski poštujemo tvoju uspomenu, izbavili gnjeva, patnji, propasti i bezbrojnih sagrešenja.

 

Irmos, glas 6 -Nedostižno je bezsemeno začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije rođenje menja zakon prirode; zato je kao bogonevesnu Majku svi slavimo.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.