Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Molitve

VELIKOPOSNI KANON SV. ANDREJA KRITSKOG - UTORAK

 

Pesma prva

 

Irmos, glas 6 - pomoćnik i zaštitnik u spasaenju beše mi Bog mij koga ću proslavljati; Boga oca mog koga ću uznositi, jer se slavno proslavi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kajinovo ubistvo je prošlo. A ja sam ugađajući telu, svojevoljno bejah ubica savesti, i ratovao sam protiv nje mojim delima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ne udostojih se, Isuse, Aveljove pravednosti, niti Ti ikada prinesoh prijetan dar niti bogougodna dela, niti čistu žrtvu, niti bezgrešan život.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O jadna dušo, kao Kajin i mi zajedno prinosimo Tvorcu svih nečista dela, grešnu žrtvu i nekoristan život, zbog čega se i osudismo.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Blato si oživeo, Sazdatelju, i stvorio mi telo, kosti disanje i život. No, o Stvoritelju, izbavitelju i sudijo moj, primi mene koji se kajem.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ispovedam ti, Spasitelju, grehe koje učinih i rane duše i tela mog, koje kao unutrašnje ubistvene pomisli razbojnički navališe na mene.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ako i sagreših, Spasitelju, ali znam da si čovekoljubac, da toplo miluješ i milostivo sažaljevaš one, koji plaču i kao otac pritičeš u pomoć i prizivaš zabludelog.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Prevečna Trojice, kojoj se kao jednoj klanjamo, uzmi od mene teško breme grehova i kao milostiva daj mi suze smirenja.

 

Bogorodičan - Sada i svagda i u sve vekove. Amin - Bogorodice, nado i zaštitnice onih koji ti pevaju, uzmi od mene teško breme grehova i kao čista Vladičica primi mene koji se kajem.

 

Druga pesma

 

Irmos, glas 6 - Čuj me nebo, ja vapijem i pevam Hristu koji je primio telo od Djeve.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Greh mi saši kožne haljine, lišivši me prve Bogom izatkane odeće.

Ogrnut sam odećom stida kao smokvinim lišćem, zbog izobličenja mojih samovoljnih strasti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Obukoh se u sramnu i stidnu okrvavljenu haljinu, provođenjem strasnog i lakomnog života. Upadoh u strasnu propast i telesnu trulež i otada do sada đavo mi dosađuje.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Spasitelju, sujetnom i lakomnom životu pridružio sam neuzdržanost i natovario na sebe teško breme greha.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ukrasih telesni lik različitim nečistim pomislima i osudih se. Brinući se postojano samo o spoljašnjem ukrasu, prezreh unutrašnji bogodani hram.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Strastima sahranih dobrotu prvosazdanog lika, no Ti je potraži i nađi kao nekada drahmu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sagreših i kao grešnica vapijem ti: očisti me, Spasitelju, očisti, jer Ti niko od Adamovih potomaka ne sagreših kao ja.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Jednoga u tri lica, tebe Boga svih opevam: Oca i Sina i Svetoga Duha.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin - Prečista Bogorodice Djevo, jedina sveslavljena, srdačno moli da se spasemo.

 

Treća pesma

 

Irmos, glas 6 - Na čvrstom kamenu tvojih zapovesti, utvrdi, Hriste moj razum.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Stekoh Tebe, izvor života i uništitelja smrti, i iz srca mog prije kraja života vapijem Ti: sagreših, očisti me i spasi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sagreših Gospode, sagreših Tebi. Očisti me jer nema meću ljudima grešnika koga ne prevaziđoh u gresima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Podražavah, Spasitelju, bludni život kao oni u doba Noja, koji zaslužiše osudu potopom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Podražavala si, dušo, Hamu oceubici i nisi pokrila sramotu bližnjega, povrativši se i gledajući ga zaspalog.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Beži, dušo moja, od greha kao Lot od požara, izbegni sodomski i gomorski i svaki plamen nerazumne želje.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Smiluj se, Gospode, smiluj na mene koji ti vapijem, kada dođeš sa tvojim anđelima da daš svima prema zasluženim delima.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Istinita i nestvorena Trojice, večno biće, u Trojici opevana licima spasi nas koji se sa verom klanjamo sili Tvojoj.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin - o Bogomati, kao Dijeva u određeno vreme rodila si večnog Božijeg Sina. O divnoga čuda, kako si dojeći ostala devojka.

 

Pesma četvrta

 

Irmos, glas 6 - Kada ču prorok za tvoj dolazak, Gospode, kako ćeš se od Djeve roditi i javiti se ljudima, uplaši se i reče: čuh glas tvoj i predadoh se; slava Tvojoj sili, Gospode.

 

Pomijul me, Bože, pomiluj me.

 

Bdi, o dušo moja, i budi hrabra kao nekad veliki među patrijarsima, drži se pametno zakonitih dela i budi mudra, gledajući Boga. I tada ćeš dostići svetlost u neprolaznom mraku i bićeš veliki dobitnik. Veliki među dvanaest patrijarha izvodi decu. On tajno učvrsti, dušo moja, tebi lestvicu molitvenog uspona, postavivši premudro decu kao temelj a stepenice kao uspinjanje.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Podržavala si, dušo, omrznutog Isava i prodala tvome kušaču prvenstvo prve krasote i otpala si od otačke molitve, i dva puta si pogrešila delom i razumom, zato se sada pokaj. Edom se Isav nazva radi krajne pohotljive prirode, jer neuzdržanjem uvek je uspaljiv i nasladama nečist. Edom naime znači: duša raspaljiva bludnim gresima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O dušo moja, čula si Jova na đubrištu kako se opravdao, ali njegovu hrabru borbu nisi sledila; nisi imala čvsto držanje u svemušto si znala i čime si se sablaznila, nego si se pokazala kao nepodnošljiva.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Koji je bio prvi na visini, sada je u gnoju na đubrištu; koji je imao mnogo dece, sada je bez dece i odjednom bez doma. Palata mu beše đubrište i sav beše u ranama.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Tebe, jednog Trojičnog Boga, nerazdeljenog prirodom, neslivenog licima, slavimo kao jedinog Cara na prestolu i uznosimo ti veliku pesmu, trostruko na nebesima pevanu.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin - I rađaš i djevuješ i u oba slučaja prirodom ostaješ djevojka. Onaj koji se rodio (od tebe) obnavlja zakon prirode, a utroba rađa i ostaje kao da nije rodila. Bog gde hoće pobeđuje prirodni poredak, jer čini sve što hoće.

 

Pesma peta

 

Irmos, glas 6 - Čovekoljupče mene koji ranim posle noći i molim Te, prosveti i uputi na zapovesti Tvoje, i naučim me, Spasitelju da izvršavam Tvoju volju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čula si, dušo, kako su rečni valovi nosili Mojseja u kovčežiću, kao u palati, kada je bežao od izvršenja strašne odluke faraonove. Slušala si negda, jadna dušo, kako majka, žrtvujući svoje neodraslo muško dete, učini delo mudrosti, jer je ono postalo veliki Mojsej; pa koristi, dušo, ovu pouku.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izranavljena uma, jadna dušo, nisi ubila kao veliki Mojsej Egipćanina; zato reci na koji način da se pokajanjem useliš u pustinju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Veliki Mojsej se uselio u pustinju; požuri, dakle, i podražavaj njegov život da i ti, dušo, vidiš javljanje Boga u kupini.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Mojsijev žezl, koji je udario u more u vidu božanstvenog krsta i otvorio morsku dubinu, prihvati i ti, dušo, jer njime možeš velike stvari učiniti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Aron prinese Bogu bezgrešni i istiniti oganj, no Ofin i Fines, kao i ti dušo, prinošahu Bogu đavolji oskrnavljen život.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Slavim Tebe, Trojice, jednoga Boga: svet si, svet si, svet si Oče i Sine i Duše, jedinice po suštini, kojoj se svagda klanjamo.

 

Bogorodičan - i sada i svagda i u sve vekove. Amin - U tebi, večna Mati Devo, obuče se u moju prirodu Bog, koji je stvorio vekove i u sebi sjedinio čovečansku prirodu.

 

Pesma šesta

 

Irmos, glas 6 - Svim srcem svojim zavapih iz podzemnog pakla milostivnom Bogu, i iz pogibli izvede život moj.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Spasitelju, talasi mojih grehova od jednom me pokriše, kao što se negda u Crvenom moru sklopiše i pokriše Egipćane i vojvode.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Nerazumni prohtev imala si, dušo, kao ranije Izrajilj, jer si Božansku hranu koristila za lakomo strasno prejedanje. Više si cenila, dušo, izvore hananejsih mudraca nego vodu iz kamena, iz koga se kao čaša premudrosti proliva reka bogoslovlja.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Meso svinje i mačke i egipatsku hranu unapred si osudila, dušo moja, više što negda nerazumni ljudi osudiše nebesku hranu u pustinji.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Udarivši Mojsej, sluga tvoj, žezlom kamen, pretskaza tvoja živonosna rebra, iz kojih svi zahvatamo, Spasitelju, piće života.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ispituj, dušo, i pazi kao Isus Navin kakva je obećana zemlja i useli se u nju ispunjavajući zakon.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Istina sam nerazdelna Trojica, razdeljena licima i jedinica sam prirodom sjedinjenja, govore Otac i Sin i Božanski Duh.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin - Tvoja utroba rodi nam Boga slična nama; njega kao tvorca svih moli Bogorodice, da se tvojim molitvama opravdamo.

 

Kondak, glas 6 - Dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš; kraj se približava i ti ćeš se uznemiriti; preni se, dakle, da te poštedi Hristos Bog, koji je svuda i sve ispunjava.

 

Pesma sedma

 

Irmos, glas 6 - Sagrešismo, činismo bezakonje i nepravdu pred Tobom, jer niti držismo niti činismo kako si nam zapovedio, Bože otaca naših; ali nemoj nas zauvek ostaviti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kovčeg je nošen na kolenima i kad volovi potegnuše na sredinu, onaj koji iđaše za njim samo se dotače njega i izli se na nj Božiji gnjev; zato izbegavaj, dušo, takvu slobodu i časno poštuj što je Božije.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Slušala si za Avasaloma kako ustade protiv zakona i saznala si za njegova nečista dela kojima obavesti oca Davida; no i ti si podražavala njegove nečiste strasti i pogubna stremljenja. Podčinila si, dušo, tvoje slobodno dostojanstvo svome telu i našla si onog Ahitofela đavola i primila si njegov svet; no ovo izbrisa sam Hristos, da se ti na svaki način spaseš.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čudesni Solomon, premudrošću blagodati ispunjen, učini jednom pred Bogom zlo delo - otstupi od NJega. Dušo ti si se njemu tvojim prokletim životom upodobila.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Vučen svojim strastima, uprljah se strastima. O teško meni! LJubitelj premudrosti, ljubitelj raspusnih žena bi otstranjen od Boga. O dušo, ti si ga svesno podražavala nečistim strastima naslade.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sledila si, dušo, Povoama, koji nije poslušao zavet očev, i zloga slugu Jerovoama, ranijeg otstupnika; no beži od ovog podražavanja i zavapi Bogu: sagreših, pomiluj me.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Istinita, nerazdeljna Trojice, jednosušna i jedno biće, svetlosti i svetlost i sveti tri, u jednom svetom opeva se Bog Trojica; no, dušo, opevaj, proslavi Boga, koji je život svih.

 

Bogorodičan - I sada i uvek i u sve vekove. Amin - Pevamo Ti, slavimo Te, klanjamo Ti se, Bogomati, jer si rodila jednoga od nerazdeljne Trojice, Hrista Boga, i nama na zemlji otvorila si nebesa.

 

Pesma osma

 

Irmos, glas 6 - NJega, koga slave nebeske vojske i pred kojim drhte heruvimi i serafimi, svako biće i sva stvorenja opevajte, slavite i uznosite u sve vekove.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ti si, dušo, podražavala Oziju, zato si navukla na sebe dvostruku gubu, jer si izmišljala i činila nezamisliva bezakonja; okani se njih i požuri pokajanju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O dušo, slušala si Ninevićane kako su se kajali pred Bogom u pokajničkoj odeći i posuti pepelom; a ti ne samo da ih nisi podražavasla nego si se pokazala gorom od svih, jer si grešila pre zakona i pod zakonom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Slušala si, dušo, kako Jeremija u blatnjavoj jami za gradom Sionom ridajući jecaše i suze prolivaše; podražavaj, dušo, njegov plačevni život i spasćeš se.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čuvši za propovedanje pokajanja Ninevićanima, Jona pobeže u Tarsis. No saznavši za Božije milosrđe, revnovaše kao prorok, iako se ne slagaše sa njima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Čula si, o dušo, za Danila u jami kako zatvori usta zverima i saznala si kako mladići za vreme Azarija verom ugasiše plamen u usijanoj peći.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sve ti predočih, dušo, iz Staroga zaveta; po ugledu podražavaj bogoljubiva dela pravednika i izbegavaj dalje đavolja dela.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Bespočetni Oče, sa njim bespočetni Sine, dobri i istiniti Utešitelju Duše, Roditelju Reči Božije, Reči bespočetnog Oca, i živi i tvorački Duše, jedinice Trojce pomiluj me.

 

Bogorodičan - I sad i svagda i u sve vekove. Amin - Kako od purpurne materije izatka se telo u utrobi tvojoj, Prečista, duhovna skerletna haljino Emanuilova; zato Tebe, istinitu Bogorodicu poštujemo.

 

Pesma deveta

 

Irmos, glas 6 - Nedostižno je besemeno začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije rođenje menja zakone prirode; zato je kao Bogonevesnu Majku svi slavimo.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Hristos bi kušan, đavo ga kušaše govoreći mu da kamenje pretvori u hleb, odvede ga na goru da za tren oka vidi sva carstva sveta. Poboj se, dušo, da nebudeš ulovljena, otrezni se i stalno se moli Bogu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Grlica koja voli pustinju, glas onoga koji viče u pustinji objavi Hristovo jevanđelje propovedajući pokajanje, a Irod činjaše bezakonje sa Irodijadom; zato pazi, dušo moja, da se ne uhvatiš u grehovnu mrežu, nego zavoli pokajanje.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

U pustinji se useli blagodatni Preteča, i sva Judeja i Samarija čuvši to, hitahu i ispovedahu svoje grehove, krštavajući se svesrdno; a ti, dušo, nisi ih podražavala.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Častan brak i čistu odaju Hristos negda Blagoslovi, i jedući kao čovek na svadbi u Kani, pretvori vodu u vino i učini prvo čudo, da bi se i ti, dušo, izmenila. Raslabljenog Hristos osnaži tako da je poneo svoju postelju; umrlog mladića, udovičinog sina vaskrse i isceli kapetanovog slugu, i pokaza se Samarjanki; i u duhu službu tebi, dušo, jasno pokaza.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Krvotočivu Gospod isceli doticanjem kraja njegove haljine, gubave izleči slepe i hrome obasjavši ozdravi, a gluve i neme i pogrbljene rečju isceli, da bi se i ti, jadna dušo, spasla.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu - Oca proslavljamo, Sina uznosimo, Božanskom Duhu istinitom se poklanjamo - Trojici nerazdeljenoj, jedinici po prirodi, kao svetlost i svetlostima i životu i životima, životvorcu i prosvetitelju svih krajeva sveta.

 

Bogorodičan - i sada i svagda i u sve vekove. Amin - Prečista Bogomati, čuvajući tvoj grad, on Tobom večno caruje i tobom se utvrđuje i tobom pobeđuje svako iskušenje i zarobljenje neprijatelje drži u poslušnosti.

 

Prepodobni oče Andreja, moli Boga za nas. - Časni i najblaženiji oče Andreja, kritski pastiru, nemoj prestati da se moliš za one koji te slave, da bi smo se mi, koji istinski poštujemo tvoju uspomenu, izbavili gnjeva, patnji, propasti i bezbrojnih sagrešenja.

 

Irmos, glas 6- Nedosežno i bezsemeno začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije riđenje menja zakone prirode; zato je kao bogonevesnu Majku svi slavimo.