Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Molitve

MOLITVA DUHOVNOG PASTIRA

Bože, milostiv budi meni grešnom i blagoslovi verni narod koji si mi podario na duhovno staranje, da svi zajedno osetimo Tvoju blagu, očinsku ljubav koja nas priziva na smerno pokajanje.

 

Bože, Ti vidiš grehovne slabosti moje i loše navike koje mi telo smućuju i dušu umaraju. Neodgovoran sam prema Tvojoj ljubavi, grešan sam i nedostojan milosti Tvoje, ali ipak te molim: pomozi mi Bože da u smernosti sveštenoslužim pred prestolom Tvojim. Plašim se da li ću iskreno izneti blagodatni krst života koji si mi podario. Stidim se svojih grehova i svestan sam sopstvene ništavnosti ali takođe osećam, da nemogu da živim bez milosti Tvoje. Zato verujem i nadam se da ćeš mi pomoći, radi očinske ljubavi Tvoje, smernosti Sina Tvog i mojeg Gospoda Isusa Hrista i blagodaću Duha Svetog, da osetim milost Tvojeg evanđelskog jarma.

 

Gospode radosti moja, nemoj da uskratiš radost dobrim ljudima zbog moje lenjosti i nemarnosti prema Tebi. Pomozi mi da mirno nosim teret stradanja svoje duhovne dece i da budem uz njih u svakoj njihovoj tuzi i radosti života. Blagoslovi Bože sve one koji me kude i hvale, ruže i proslavljaju, opadaju i laskaju. Neka Tvoja ljubav ozari duše onih koji me mržnjom raspinju. Radosti moja, neka sjaj Tvoje ljubavi na licu mojih klevetnika, bude odsjaj Tvoje božanske ljubavi u mom srcu.

 

Kada me budu osuđivali i kada me budu hvalili; kada me budu ogovaranjem proklinjali, ili laskanjem raspinjali, blagodatne klince u moje grešno telo zabadali i radi imena Tvoga mučili, neka se slavi Sveto ime Tvoje, Radosti moja i Bože moj!

 

Neka obasja Tvoja mila, božanska svetlost sve one koji me opterećuju svojim brigama, a zračak Tvoje blagodati na njima, trisveti Bože moj, neka obasja i moju grešnu dušu da kroz stradanje za njih pronađem put ka Tebi.

 

SABORNA MOLITVA

Blagoslovi Bože i Tvojom mudrošću ukrepi Patrijarha našeg (ime), Episkopa našeg (ime), mojeg duhovnog oca (ime), i porodicu koju si mi podario (imena). Molim te Gospode, neka blagodat Duha Svetoga obasja sve one koji upravljaju državom u kojoj živimo. Blagoslovi Bože svu decu sveta, mladiće i devojke, savesne roditelje, trudnice i bezdetne supružnike. Starije ljude ojačaj u trpljenju usled klonulosti tela. Bolesnike duhovne i telesne uteši da bolesti kao očišćenje svoga bića od grehova shvate. Podari im blagorazumnost da zbog bolesti ne hule na Tebe i da trenutne muke ne primaju kao zlu sudbinu svoju. Depresijom namučene, tužne i usamljene obasjaj ljubavlju Tvojom da osete mir i blagost božanske svetlosti koja izgoni grehovnu tamu. 

 

Učenike prosvetli da budu poslušni i vredni u školama. Roditelje na poslovima svojim ukrepi da budu trezveni u svemu što se od njih očekuje i traži. Zemljoradnicima podari čisto srce da ne truju zemlju koju si im podario, već da je brižno obrađuju, da bi i zemlja, Tvojom ljubavlju, podarila narodu korisne plodove svoje. Usadi u naša srca svest za poslušnost, umerenost, ljubav i odgovornost u svim našim životnim obavezama. 

 

Razvedene čuvaj u celomudriju a decu njihovu zaštiti od bola zbog nedostatka porodične ljubavi. Moralno nezrele, bogohulnike, nasilnike, lažljivce, kockare, pijanice, narkomane i pušače, blagodaću ohrabri da se uklone od svojih grehovnih strasti.

 

Blagoslovi Gospode i sve one koji misle da su pobožni a delima svojim svet sablažnjavaju. Čuvaj ih od gordosti i prikrivene lenjosti. Sve one koji su izgubili osećaj da su grešni, oblagorazumi da shvate da smo svi nesavršeni u svojim slabostima, ali kada se kajemo, Ti nas grliš i brineš o nama jer si Pastir dobri i Otac naš nebeski.