Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Molitve

VELIKOPOSNI KANON SV. ANDREJA KRITSKOG - ČETVRTAK

 

Pesma prva

 

Irmos, glas 6 - Pomoćnik i zaštitnik u spasenju beše mi Bog moj koga ću proslaviti, Bog Otaca moga koga ću uznositi, jer se slavno proslavi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Jagnje Božije, koje uzimaš grehe svih, uzmi od mene teško grehovno breme i kao milostiv daj mi suze smirenja.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Tebi Isuse pritičem; sagreših ti, očisti me, uzmi moje teško breme grehova i kao milostiv daj mi suze pokajanja. Nemoj izići samnom na sud, iznoseći moja dela, ispitujući moje reči i otkrivajući moje namere; nego po milosrđu tvome, prezri moje grehove i spasi me, Svemoćni.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Vreme je pokajanja; prilazim Tebi, Tvorcu mome, skini sa mene teško breme grehova i kao milostiv daj mi suze pokajanja. Duhovno bogatstvo grehom upropastih, bednik sam bez dobrih dela; zato gladan vapijem: Gospode, davaoče milosti, spasi me.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - Priklanjajući se Hristovim Božanskim zakonima i pokoravajući se njima, ostavila si sladoslasna, neobuzdana strem-ljenja i pobožno si ispunila svaku vrlinu.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Prevečna Trojice, kojoj se kao jednoj klanjamo, uzmi od mene teško breme grehova i kao milostiva daj mi suze smirenja.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Bogorodice, nado i zaštitnice onih koji Ti pevaju, uzmi od mene teško breme grehova i kao Čista Vladičice, primi mene koji se kajem.

 

Pesma druga

 

Irmos, glas 6 - Vidite, vidite da sam ja Bog, koji sam dao sa neba manu i nekada u pustinji natočio iz kamena vodu ljudima, samo desnicom i snagom mojom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Lamah reče: čoveka ubih za ranu svoju i mladića za masnicu svoju, i plačeći vapijaše; a ti, dušo moja, ukaljavši telo i unakazivši razum ne zadrhta. O dušo moja, mudrovala si da stvoriš temelj i utvrđenje tvojim pohotama, da nije Životodavac uzdržao svoju savest i izbacijo na zemlju tvoju zlu nameru.

O kako ugledavši se na Lameha, prvog ubiucu svojim sladostrastim požudama ubih dušu kao čovek, um kao mladića i kao ubica Kajin ubih telo moje kao brata.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izli Gospod nekada oganj, gnjeveći se zaslužno, i spali Sodomljanje, a ti si o dušo, upalila oganj pakla u kome ćeš izgoreti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izranjavih se i pretvorih se u rane od đavolskih strela koje izranjavaše moju dušu i telo; evo vapiju gnojne rane i mračne bolesti mojih samovoljnih strasti. Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Utonula u bezdan zala, pružila si tvoje ruke milostivom Bogu, Marija i On ti kao Petru čovekoljubno pruži Božansku ruku, tražeći tvoje potpuno obraćanje.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Večna, nestvorena Trojice, nerazdeljiva jedinice, primi mene koji se kajem i spasi me grešnoga; Tvoje sam stvorenje, zato me nemoj prezreti, nego me poštedi i izbavi paklene osude.

 

Bogorodičan - i sada i svagda i u sve vekove. Amin. - prečista Vladičice, Bogomati, nado onih koji Ti pritiču i pristaništu onih koji su u buri, Tvojim molitvama i sada i umoli milostivog Tvorca i Sina tvoga za mene.

 

Pesma treća

 

Irmos, glas 6 - Na kamenu Tvojih zapovesti, učvrsti Gospode, kolebljivo moje srce, jer si Ti jedini svet i Gospod.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Upodobila si se dušo, Agari Egipćanski, koja se dobrovoljno podjarmila i rodila novog prezrenog Ismaila.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Jakovljevu lestvicu, koja se protezala od zemlje do neba, razumela si, dušo moja, ali nisi imala čvrstu pobožnost za uspon. Božijeg sveštenika i Cara Nebeskog, sliku Hristovu, podražavaj u mirskom životu među ljudima.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

O, jadna dušo, obrati se i zaplači pre nego što dođe svečani kraj života i pre nego što Gospod zaključa vrata dvora svoga.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Nemoj, biti, dušo, slani stub, okrećući se natrag, nego se boj primera sodomskog i spasavaj se na gori Sigor.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ne odbaci Vladiko molbe onih koji ti pevaju, no umilostivi se, Čovekoljupče i daj oproštaj onima koji sa verom traže.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - istinita i nestvorena Trojice, večno biće u Trojici opevana licima, spasi nas koji se sa verom klanjamo sili Tvojoj.

 

Bogorodičan - I sada i uvek i u sve vekove. Amin. - O Bogomati, kao Djeva u određeno vreme rodila si večnog Božijeg Sina. O divnoga čuda, kako si dojeći ostala devojka.

 

Pesma četvrta

 

Irmos, glas 6 - Kad ču prorok za Tvoj dolazak, Gospode, kako ćeš se od Djeve roditi i javiti se ljudima, uplaši se i reče: čuh glas Tvoj i preporodih se;slava Tvojoj sili, Gospode.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Vreme moga života je kratko i ispunjeno je bolestima i lukavstvima. No kroz pokajanje me primi i dok sam u razumu pozovi me, Spasitelju, da ne bih bio plen i hrana đavolu, i smiluj se na mene.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Carskim dostojanstvom, vencem i purpurnom haljinom beše odenut čovek pravedan i bogat imanjem i stokom i bogatstvom velikim iznenada bi lišen i bogatstva i carske slave i osiromašeni.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Iako beše pravedan i bez poroka iznad svih ljudi, ipak ne pobeže od lova zamke nečastivoga; a ti; grehočežnjiva jadna dušo, šta ćeš ućiniti ako se desi da što iznenada naiće na tebe.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Mnogogovorljiv sam i žestok srcem bezrazložno i uzaludno. Pravedni sudijo, nemoj me osuditi sa farisejem nego mi, jedini milostivi, daj Mitrovu smirenost i primi me kao njega. Znam, milosrdni Gospode, da zgreših i dosadih biću tela moga, no kroz pokajanje me primi i u razumu pozovi, Spasitelju, i smiluj se na mene, da ne bih bio plen i hrana đavolu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Strastima bejah sav izranjavljen i duši mojoj naškodih, Milosrdni Spasitelju. No kroz pokajanje me primi i dok sam u razumu pozovi i smiluj se na mene, da ne bih bio plen i hrana đavolu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ne poslušah Tvoj glas nego prestupih tvoj pisani zakon; no kroz pokajanje me primi i dok sam u razumu pomozi i smiluj se na mene, da ne bih bio plen i hrana đavolu. delima i u ambis se stropoštala, nego si pritekla boljim mislima ka uzvišenim delima javne vrline i sjajno zadivila, Marija, svojom anđeoskom prirodom.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Tebe, jednog Trojčanog Boga, nerazdeljenog prirodom, neslivenog licima, slavimo kao jednog Cara na prestolu i uznosimo ti veliku pesmu, trostruko na nebesima pevanu.

 

Bogorodičan - I sada i u sve vekove. Amin. - I rađaš i devuješ i u oba slučaja ostaješ devojka. Onaj koji se rodio (od Tebe), obnavlja zakon prirode, a utroba rađa i ostaje kao da nije rodila. Bog gde hoće pobeđuje prirodni poredak jer čini sve što hoće.

 

Pesma peta

 

Irmos, glas 6 - Čovekoljupče, mene koji ranim posle noći i molim Te, prosveti i uputi u zapovesti Tvoje i nauči me, Spasitelju, da izvršavam Tvoju volju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Dušo moja, podražavaj pogrbljenu do zemlje, dođi i padni pred noge Isusove, da bi te podigao, kako bi hodala pravom stazom Gospodnjom.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Vladiko, pošto si duboki kladenac, istoči mi vodu iz Tvojih prečistih žila, da kao Samarjanka pijući nju ne žednim, jer točiš reku života.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Neka mi, Vladiko Gospode, moje suze budu Silaunska banja, da i ja umijem zenice srca i da duhovno vidim Tebe, prevečna svetlosti.

 

Prepodobna mati Marija, moli Boga za nas. - Ispunjena nesravnjenom željom da se pokloniš životnom drvetu, ti si se toga udostojila; udostoj i mene da primim nebesku slavu.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Slavim Tebe Trojice, jednoga Boga: svet si, svet si, svet si Oče, Sine, i Duše, jedinice po suštini kojoj se svagda klanjamo.

 

Bogorodičan - I sada i uvek i svim vekovima. Amin. - u tebi večna Mati Djevo obuče se u moju prirodu Bog, koji je stvorio vekove i u sebi sjedinio čovečansku prirodu.

 

Pesma šesta

 

Irmos, glas 6 - svim srcem svojim zavapeh iz podzemnog pakla milostivom Bogu, i iz pogibli izvede život moj.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Ja sam, Spasitelju, ona negda izgubljena drahma, zato zapalivši svetiljku - Preteču tvoga Hriste, potraži i nađi tvoje stvorenje. Ustani i bori se protiv telesnih strasti i lažnih pomisli i uvek ih pobeđuj, kao što se Isus Navin borio protiv Amalika i Gavaonita.

 

Prepodobna mati Marija, moli Boga za nas. - Nebesko bestrasno stanje stekla si na kraju zemaljskog života, Mati, zato se za nas koji Ti pevamo moli da Tvojim molitvama budemo izbavljeni od smrti.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Istinita sam nerazdelna Trojica, razdeljena licima i jedinica sam prirodom sjedinjenja, govori Otac i Sin i Božanski Duh.

 

Bogorodičan - I sada i uvek i u sve vekove. Amin. - Tvoja utroba rodi nam Boga slična nama; NJega kao Tvorca svih moli Bogorodice da se tvojim molitvama opravdamo.

 

Kondak, glas 6 - Dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš; kraj se približava i ti ćeš se uznemiriti; preni se, dakle, da te poštedi Hristos Bog, koji je svuda i sve ispunjava.

 

Pesma sedma

 

Irmos, glas 6 - Sagrešismo činismo bezakonje i nepravdu pred Tobom, jer niti držasmo niti činismo kako si nam zapovedio, Bože otaca naših; ali nemoj nas zauvek ostaviti.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Prođoše mi dani kao san kad se čovek probudi; zato kao Jezekija plačem na postelji mojoj, primakoše se godine moga života; no koji će ti Isaija pomoći dušo, ako ne Bog svih.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Pripadam Ti i prinosim ti reči moje kao suzenj: sagreših više nego što zgreši grešnica i činih bezakonje kao niko na zemlji; no pomiluj Vladiko tvoje stvorenje i dozovi me.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sahranih Tvoj lik i prestupih tvoju zapovest, pomrači se sva moja lepota i strastima ugasi se, Spasitelju, sveća; no umilostivi se, daruj mi radovanje, kao što David peva.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Obrati se, pokaj se, otkri svoje tajne i reci sveznajućem Bogu: ti znaš moje tajne, jedini Spasitelju, no pomiluj me po milosti Tvojoj, kao i što David peva.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - Zavapivši pred prečistom Bogomaterom, prvo si odbacila bezumne strasti koje su te silno progonile, i tako si posramila demona kušača; daj sada pomoć u nevolji i meni sluzi tvome.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - NJega ( Hrista ) si zavolela, NJega si poželela, radi NJega si, Prepodobna, iznurila telo; a sada moli Hrista za sluge njegove, da bude milostiv prema svima nama i daruje miran život svima koji ga poštuju.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - istinita nerazdeljna Trojice, jednosušna i jedno biće, svetlosti i svetlost i sveti tri u jednom svetom opeva se Bog Trojica; no dušo, opevaj proslavi Boga koji je život svih.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Pevamo Ti, slavimo Te, klanjamo Ti se Bogomati, jer si rodila jednog od nerazdeljive Trojice, Hrista Boga, i nama na zemlji otvorila si nebesa.

 

Pesma osma

 

Irmos, glas 6 - Onome koga slave nebeske vojske i (pred NJim) drhte Heruvimi i Serafimi, neka pevaju i neka ga slave sva stvorenja, sve što diše, i uznose ga u sve vekove.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Izlivajući obilno suze kao miro, kličem Ti kao grešnica koja traži milost, prinosim Ti molbu i molim da primim oproštaj.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Iako sam kao niko sagrešio Tebi, ipak milostivi Spasitelju primi i mene koji se sa strahom kajem i kličem: sagreših Tebi jedinome, pomiluj me milostivi.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Poštedi Spasitelju tvoje stvorenje i kao pastir potraži zalutalog, izađi u susret zabludelom, ugrabi me od vuka i učini me ovcom i prisajedini stadu tvojih ovaca.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kada kao milostivi sudija sedneš i pokažeš neopisanu slavu Tvoju Spasitelju, o kakav će strah tada biti od usijane peći svima koji se boje strašnoga suda tvoga.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - Prosvetivši se večnom svetlošću i razrešivši se od mračnih strasti, ušla si, Mati u duhovnu blagodat; zato prosveti, Marija, one koji te proslavljaju.

 

Prepodobna mati Marija, moli Boga za nas. - Videvši u Tebi novo čudo, zaista se užasnu božanstveni Zosim i gledajući te kao anđela u telu, ispuni se strahom, pevajući Hristu u vekove.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Bespočetni Oče, sa njim bespočetni Sine, dobri i istiniti Utešitelju Duše, roditelju Reči Božije, Reči bespočetnog Oca, živi i tvorački Duše, jedinice Trojice pomiluj me.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. - Kao od purpurne materije izatka se telo u utrobi tvojoj, Prečista, duhovna skerletna haljino Emanuilova; zato Tebe istinitu Bogorodicu poštujemo.

 

Pesma deveta

 

Irmos, glas 6 - Nedostižno je začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije rađanje menja zakon prirode; zato je kao bogonevestu Majku svi slavimo.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Smiluj se, spasi me i pomiluj, sine Davidov, koji si đavoimanog rečju iscelio i reci i meni kao i razbojniku, milostivi: zaista ti kažem, samnom ćeš biti u raju, kada dođem u slavi Mojoj.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Kada razbojnici visiše na krstu, jedan te optuži a drugi proslavi. O milostivi Gospode, kao vernom tvom razbojniku, koji je u Tebi poznao Boga, i meni otvori dveri slavnog carstva Tvoga.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sva stvorenja drhtahu, gledajući Te raspetog, gore i kamenja od straha se raspadahu i zemlja se potrese, i ad se otvori, i svetlost dana se pomrači, gledajući Tebe, Hriste raspetog na krstu.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Plodove dostojne pokajanja ne traži od mene, jer snaga moja u meni oslabi; daruj mi svagda skrušeno srce i duhovnu smirenost da bih Ti njih prineo kao prijatnu žrtvu, jedini Spasitelju.

 

Pomiluj me, Bože, pomiluj me.

 

Sudijo moj i poznavaoče moj, Hriste, kada odlučiš da opet sa anđelima dođeš da sudiš celom svetu, pogledaj me tada tvojim milostivim okom, poštedi me i sažali se na mene, jer sam zgrešio više od svakog ljudskog bića.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - Divnim tvojim životom, Marija, zadivela si sve: angelske čete i ljude, jer si živeći duhovnim životom, prevazišla svoje telo i kao na bestelesnim nogama idući prešla si Jordan.

 

Prepodobna Mati Marija, moli Boga za nas. - Prepodobna Mati umilostivi Tvorca prema nama koji te hvalimo, da bi se izbavili zlostavljanja i mučenja onih koji nas okolo napadaju i oslobodi se iskušenja; neprestano veličamo Gospoda koji Te je proslavio.

 

Prepodobni oče Andreja, moli Boga za nas. - Časni i najblaženiji Oče Andreje, kritski pastiru, nemoj prestati da se moliš za one koji te slave, da bi smo se mi, koji istinski poštujemo tvoju uspomenu, izbavili gnjeva, patnji, propasti i bezbrojnih sagrešenja.

 

Trojičan - Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. - Oca proslavljamo, Sina uznosimo, Božanskom Duhu istinski se poklanjamo. - Trojici nerazdeljnoj jedinici po prirodi, kao svetlosti i svetlostima i životu i životima, životvorcu i prosvetitelju svih krajeva sveta.

 

Bogorodičan - I sada i svagda i u sve vekove. Amin. -Prečista Bogomati, čuvajući tvoj grad, on tobom verno caruje i tobom se utvrđuje i tobom pobeđuje svako iskušenje i zarobljene neprijatelje drži u poslušnosti. I

 

Irmos, glas 6 - Nedosežno i bezsemeno začeće Sina, svetog ploda Matere Djeve, jer Božije viđenje menja zakone prirode; zato je kao bogonevesnu Majku svi slavimo.