Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Četvrtak, 09.07. (26.06. po Starom kal.)

Prepodobni David

Prepodobni David

Rodom Solunjanin. Najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi, napravljenoj pod bademovim drvetom. Docnije produžio podvig svoj u Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem, da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga. Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke svoje. Videći to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude. Upokojio se mirno, i preselio u blaženu večnost 540. godine.

Praznik ikone Tihfinske

Ova ikona Presvete Bogorodice bila je najpre u Carigradu, no na sedamdeset godina pred pad Carigrada, 1383. godine, ona se iznenadno pojavi na vazduhu blizu grada Tihfina u severnoj Rusiji. Tu gde se spustila na zemlju, bude postrojena crkva i obitelj. A po gradu Tihfinu prozove se Tihfinska. Bezbrojna čudesa desila su se od ove čudotvorne ikone; naročito mnogi bolesnici dobili su od nje isceljenje.

Praznik Bogorodičine ikone Lidske, ili Rimljanke

Patrijarh Genadije pošalje ovu ikonu u Rim za vreme ikonoborstva. Ona doplovi tu sama brže od bilo kod broda, i kad se ikonoborci umoriše od svog progona ona doplovi nazad u Carigrad istim putem.

Žitija Svetih

Ikonu Lidsku Bogomatere
Patrijarh German, zatočenik vere,
Isposla papi iz Carigrada
Kad za ikone istok postrada.
Ikona pođe po vrhu vode.
Brža no brodi što morem brode,
Lakša od vode i od zefira.
Vrhom talasa, vodu ne dira.
Dugo ikona u Rimu osta,
Dosta vremena, godina dosta,
Sve dok carevi ikonoborni
Od borbe c Hristom staše umorni
A kad mir zlatni Istok pozlati
Ikona Lidska doma se vrati,
Lakša od vode i od zefira
Vrhom talasa, vodu ne dira,
Dve prestonice. dve mučenice,
Poznaše silu Bogorodice,
Silu prečudnu Lidske ikone
Što mrtve diže i leči bolne.

Praznik ikone Odigitrije

Praznik ikone Odigitrije

Ovu je ikonu radio na drvetu sam jevanđelist Luka. NJu je videla Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu sveti Luka podario je deržavnom Teofilu, za koga je pisao Dela svetih apostola. Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalim, a iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri, pobožnoj Pulheriji, na dar. Pulherija je položi u Vlahernu crkvu, svoju sopstvenu zadužbinu. Jedanput se javi Presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu, pred Svoju ikonu, i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrija - Putevođa. Kada vojske persijskog cara Hozroja i skitskog Kagana udariše na Carigrad, patrijarh Sergije iznese ovu ikonu na bedeme gradske, i nošaše je po bedemu. I Presveta Bogorodica tada spase hrišćane od nehrišćana. Zbuniše se vojske neprijateljske, more se uskoleba, lađe se potopiše, preostali u životu neprijatelji dadoše se u bekstvo. Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda Presvete Bogorodice u subotu pete nedelje Časnog Posta sa čitanjem Akatista. U vreme ikonoborstva ova ikona bi preneta u obitelj Pantokratora i tamo zazidana u zid, i bi ostavljeno kandilo pred njom da gori. Kako je zazidana, onako je posle i nađena.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA RIMLJANIMA 8:14-21

14. Jer koje vodi Duh Božiji oni su sinovi Božiji.

15. Jer ne primiste duha ropstva, da se opet bojite; nego primiste Duha usinovljenja, kojim vičemo: Ava, Oče!

16. Ovaj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božija.

17. A kad smo djeca, i nasljednici smo: nasljednici, dakle, Božiji a sunasljednici Hristovi; pošto s njim stradamo da se s njim i proslavimo.

18. Jer mislim da stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti.

19. Jer žarkim iščekivanjem tvorevina očekuje da se jave sinovi Božiji.

20. Jer se tvar pokori taštini, ne od svoje volje, nego zbog onoga koji je pokori, sa nadom

21. Da će se i sama tvar osloboditi od robovanja propadljivosti na slobodu slave djece Božije.

(Zač. 98).

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 9:9-13

9. I odlazeći Isus odande vidje čovjeka gdje sjedi na carini, po imenu Mateja, i reče mu: Hajde za mnom. I ustavši otide za njim.

10. I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grješnici dođoše i jeđahu sa Isusom i sa učenicima njegovim.

11. I vidjevši to, fariseji rekoše učenicima njegovim: Zašto sa carinicima i grješnicima učitelj vaš jede i pije?

12. A Isus čuvši reče im: Ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni.

13. Nego idite i naučite se šta znači: Milost hoću, a ne žrtvoprinošenje. Jer nisam došao da zovem pravednike no grješnike na pokajanje.

(Zač. 31).

 

RASUĐIVANJE

Pokajanje je neophodno za hrišćanina neprestano, do poslednjeg izdisaja. „Razmotri i videćeš", govori sv. Marko Podvižnik, „da se tajna blagočešća u ugodnicima Božjim ostvarila kroz pokajanje." Pokajanje i na samrtnom času! Desio se ovakav slučaj: stari isposnik i poznati duhovnik umirao, i pozvao sveštenika da ga pričesti. Uz put se pridruži svešteniku neki razbojnik, i poželi i sam da vidi kako sveti čovek umire. Sveti starac je mirno primio Pričešće i mirno se razgovarao sa sveštenikom. Tad se razbojnik zaplače i rekne: „Blago tebi! Ah, kakve li ću se smrti ja udostojiti?" Sveti starac (najedanput pogorđen) odgovori mu: „Budi i ti kao i ja, pa će i tebi biti kao i meni!" Razbojnik se vrati putem sve plačući i kukajući sam nad sobom. Utom padne i umre. Tada ljudi videše nekog jurodivog gde plače nad svetim starcem a igra i peva nad razbojnikom. Kad su ga upitali za uzrok tome, on odgovori: „Gordošću onaj pogubi sve zasluge; pokajanjem ovaj obra sve plodove!"

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno isceljenje žene zgrčene (Lk. 13, 11) i to:
1. kako Gospod metnu ruku na ženu zgrčenu, i žena se ispravi,
2. kako je i duša moja kao žena zgrčena, i k zemlji iskrivljena,
3. kako Gospod može metnuti na moju dušu ruku Svoju, tj. Duha svog Svetog i zgrčena će odmah biti ispravljena.

BESEDA

o strahu bezbožnika
Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha (Priče Sol. 28, 1)
I senke se boje bezbožnici; senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli: osvetnik.dolazi! Treperenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica on prima kao poklič lovaca koji jure divljač; travu on gleda kao špijuna svoga zločina; vodu kao svedoka protiv sebe; sunce kao sudiju; zvezde kao podsmevače. O braćo moja, koliko se laži rađaju iz straha! Jer i strah je od greha, greh od đavola, a đavo je otac svake laži.
Strah je prvi plod greha. Kad Adam sagreši, on se sakri ispred lica Božjeg. I kad ga Bog viknu, on reče: čuh glas tvoj, pa se poplaših (Post. 3, 10). Pre greha Adam nije znao za strah; niti se skrivao ispred lica Božjeg, no, naprotiv, jurio je vazda u susret Bogu. A čim zgreši, poplaši se!
A pravednici su kao lavići bez straha. Bez greha, bez straha. Bez greha, bez nemoći. Bezgrešni su moćni vrlo moćni, i hrabri vrlo hrabri. Pravednici su snažni i neustrašivi. Takvi su pravednici, samo pravednici.
O Gospode bezgrešni, spasi nas od praznoga straha, no pre toga sačuvaj nas od greha, strahu roditelja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.