Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 24.10. (11.10. po Starom kal.)

Sv. apostol Filip

Sv. apostol Filip

Rodom iz Kesarije Palestinske. Ženjen bio, i u braku rodio 4 kćeri, sve četiri obdarene od Boga darom proricanja, i sve četiri zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju, i tamo propovedaše Jevanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim izgonjenjem demona, iscelenjem bolesnih i dr. Videći čudesa sv. apostola krsti se i čuveni Simon Volh. Krsti sv. Filip i evnuha carice Kandakije. Po tom angel ga Božji trenutno i nevidljivo preneo u Azot, gde učaše i propovedaše, i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji. Skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga.

Spomen Sedmog Vaseljenskog Sabora.

Ovaj Sabor održat je 787. god. u Nikeji za vreme carovanja blagočestive Irine i sina joj Konstantina, i za vreme patrijarha Tarasija. Sabor ovaj utvrdio je konačno ikonopoštovanje obrazloživši to Svetim Pismom, svedočanstvom Svetih Otaca i dostovernim primerima čudesa, projavljenih od svetih ikona. Između drugih navedenih primera čudesa naveo je episkop Kiparski Konstantin i ovaj primer: čobanin neki iz grada Konstance isterav jednoga dana stado na pašu vide ikonu Presvete Bogorodice, svu ukrašenu cvećem od pravovernih. „Na što toliku čast odavati steni?" reče čobanin (svakako vaspitan u ikonoborstvu) pa udari svojim gvozdenim štapom po ikoni i pokvari desno oko na liku Bogomatere. No tek što se krenuo od toga mesta, spotakne se i onim istim štapom izbije sebi desno oko. Vrativši se ćorav u grad on je plačući vikao i govorio, da ga je postigla kazna od Bogorodice. — Ovaj Sabor rešio je još, da se u antimins nepremeno stavljaju svete mošti mučenika. Učestvovalo je na saboru 367 Otaca. Za molitve njihove neka i nas Gospod pomiluje i spase.

Sv. Nektarije patrijarh Carigradski

Kao svetovnjak i visoki carski činovnik jednoglasno izabran za patrijarha posle sv. Grigorija Bogoslova, 381. god. Odlikovao se dubokim razumom, taktom i revnošću za crkvu. Upokojio se mirno 397. god.

Prep. Teofan Načertani

Ispovednik i pisac kanona. Rođen u Arabiji od bogatih i pobožnih roditelja. Sa svojim bratom Teodorom (27. dec.) zamonašio se u manastiru Sv. Save Osveštanog. Kao vrlo obrazovane monahe pošalje ih patrijarh Jerusalimski Toma caru Lavu Jermeninu, da obrazlože caru i odbrane ikonopoštovanje. Car opaki grdno namuči ovu svetu braću, i baci ih u tamnicu. Docniji car ikonoborac Teofil produži ih mučiti; i da bi ih izložio podsmehu sveta naredi da se na njihovom licu nacrtaju neke podrugljive reči. Po svršetku ikonoborstva sv. Teofan bude pušten u slobodu i uskoro posvećen za episkopa. Mirno skončao 847. god. Stradao za ikone 25 godina. Napisao 145 kanona. Odselio se u večnu radost Gospoda svoga.

Sv. muč. Zinaida i Filonida

Sestre rođene, rodom od Tarsa. Nazivaju ih srodnicima sv. apostola Pavla. Kao devojke odrekle se sveta radi Hrista, i povučene u neku pešteru podvizavale se. Znađahu lekarsku veštinu, te pomagahu mnogim bolnim. Naročito Filonida zbog velikog posta udostoji se dara čudotvorstva. No neki neverni napadnu ih noću i pobiju kamenjem.

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 7:36-50

36. Moljaše ga pak jedan od fariseja da bi objedovao u njega; i ušavši u kuću farisejevu, sjede za trpezu.

37. I gle, žena u gradu koja bješe grješnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miris u sudu od alavastra.

38. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i cjelivaše noge njegove, i mazaše mirisom.

39. A kad vidje farisej koji ga je pozvao, reče u sebi: Da je on prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotiče; jer je grješnica.

40. I odgovarajući Isus reče mu: Simone, imam ti nešto kazati. A on reče: Učitelju, kaži.

41. A Isus reče: Dvojica bijahu dužni jednome povjeriocu, jedan bješe dužan pet stotina dinara, a drugi pedeset.

42. A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti?

43. A Simon odgovarajući reče: Mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče: Pravo si sudio.

44. I okrenuvši se ženi, reče Simonu: Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge, i kosom glave svoje obrisa.

45. Cjeliva mi nisi dao; a ona, otkako uđe, ne presta cjelivati mi noge.

46. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge.

47. Zato ti kažem: Opraštaju joj se grijesi mnogi, jer je veliku ljubav imala; a kome se malo oprašta malu ljubav ima.

48. A njoj reče: Opraštaju ti se grijesi.

49. I stadoše u sebi govoriti oni što sjeđahu s njim za trpezom: Ko je ovaj što i grijehe oprašta?

50. A ženi reče: Vjera tvoja spasla te je; idi u miru.

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA FILIPLJANIMA 4:10-23

10. A obradovah se vrlo u Gospodu što se najzad opet sjetiste da se starate za mene, kao što se i staraste, ali nemadoste prilike.

11. Govorim to ne zbog oskudice, jer ja sam se naučio da budem zadovoljan onim što imam.

12. Znam i poniziti se, znam i izobilovati; u svemu i svačemu navikoh; i sit biti i gladovati, i izobilovati i oskudijevati.

13. Sve mogu u Hristu koji mi daje moć.

14. Ipak, dobro učiniste što uzeste učešća u mojoj nevolji.

15. A znate i vi, Filipljani, da u početku propovijedanja jevanđelja, kad iziđoh iz Makedonije, ni jedna mi Crkva nije učestvovala u davanju i primanju osim vi jedini;

16. Jer mi i u Solun poslaste i prvi i drugi put za moju potrebu.

17. Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.

18. A ja sam primio sve i imam izobilno. Podmiren sam primivši od Epafro dita što ste mi poslali, slatki miomir, žrtvu prijatnu. ugodnu Bogu.

19. A Bog moj ispuniće svaku potrebu vašu po bogatstvu svojem u slavi, u Hristu Isusu.

20. A Bogu i Ocu našemu slava u vijekove vijekova. Amin.

21. Pozdravite svakoga svetoga u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.

22. Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito oni iz careva doma.

23. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

RASUĐIVANJE

Kao što se Božjim Promislom daje sila celebna, čudotvorna, osveštanoj vodi ili osveštanom jeleju, tako se isto takva sila daje i ikonama. Jedan divan primer čudotvorne sile svetih ikona navodi sv. Atanasije Veliki. U gradu Viritu, živeo neki hrišćanin pod kiriju u jednoj kući. Iselivši se iz te kuće on zaboravi u njoj jednu ikonu Spasiteljevu. Posle njega useli se u istu kuću neki Jevrejin. A u tom gradu beše mnogo Jevreja, i to naročito ozlobljenih protiv vere hrišćanske. Kada se ikona, dakle, nađe, iznesoše je Jevreji u svoju zbornicu, i počeše da joj se rugaju kao što su se nekad pretci njihovi rugali živome Spasitelju. I učiniše Jevreji sa ikonom isto ono što pretci njihovi učiniše sa Spasiteljem, na ime: probodoše ruke i noge ekserima, natopiše usta na ikoni sirćetom, i na sve načine porugaše se liku Spasiteljevu. Najzad neko od njih uze koplje i udari lik božanski pod rebra. No, o čuda, iz probodenog mesta poteče krv s vodom, kao negda iz živoga tela raspetoga Gospoda. Strah i užas Jevreja ne može se opisati. Tada poturiše sud, da se unj sliva krv; i dovedoše mnoge bolesnike, slepe, gluhe, hrome, besne, koji čim ih namazaše tom krvlju — svi se isceliše. Na ovo čudo sabra se sav grad, i svi proslaviše Hrista Boga. A Jevreji u tome gradu svi poverovaše u Gospoda Hrista, živog i životodavnog.

SOZERCANJE

Da sozercavam mnogobrojne nepravde naroda Izrailjskog i mnogobrojne kazne Božje, i to:
1. kako se kneževi narodni često odvraćahu od Boga i činjahu što je zlo pred Bogom.
2. kako Bog kažnjavaše narod da bi ga popravio.
3. kako najzad, pod zlim carem Joakimom, narod Izrailjski bi odveden u ropstvo Vavilonsko.

BESEDA

o glasu Gospodnjem na vodama.
Glas je Gospodnji na vodama (Ps. 28, 3)
Na Jordanu čuo se glas Gospodnji, kada je sv. Jovan krstio Spasitelja. Na moru Galilejskom, kada bi bura i vetrovi, čuo se glas Hristov, i bura se utišala, i vetrovi prestali. Glas Gospodnji čuo se na svadbi u Kani Galilejskoj, i voda se pretvorila u vino. Na Crvenom Moru bi glas Gospodnji, i more se rastupi i otvori put narodu Božjem. U pustinji bi glas Gospodnji, i voda poteče iz suva kamena. Šta znači to: glas je Gospodnji na vodama? Znači: stihija vodena je delo Božje, i kroz nju Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. Ne manje su i ostale stihije delo Božje — oganj, vazduh, i zemlja. I nad njima je Bog gospodar; i kroz njih Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. U ognjenom vidu javio se Bog Duh Sveti o Pedesetnici. U peći Vavilonskoj plamen izgubi svoju silu po reči Gospodnjoj i ne naškodi blaženim otrocima, oganj s neba pade i zapali žrtvu Gedeonovu (Sud. 6). Ilija svede oganj s neba. Kupina goraše i ne sagorevaše (II Mojs. 3). Oganj s neba pade i zapali žrtvu Bogu (I Car. 18). Ognjeni stub hođaše pred Izrailjcima. Sve to po reči Gospodnjoj. Zemlja se otvori i proguta nepravednog Koreja, Datana i Avirona (IV. Mojs. 16). Zemlja se otvori i sakri Jelisavetu sa mladencem Jovanom od mača Irodova. Zemlja se zatrese kada Gospod izdahnu na Krstu, i grobovi se otvoriše. Na vazduhu se vaznese Gospod na nebo. Na vazduhu sveti apostoli biše preneti u Jerusalim sa raznih strana sveta. Na vazduhu prenese angel proroka Avakuma trenutno u Vavilon. I to sve po glasu Gospodnjem, po naredbi Gospodnjoj. O kad bi ljudi bili tako poslušni glasu Gospodnjem kao što su mu poslušne nerazumne stihije prirodne! No pod vodama razumeju se vaistinu i ljudi, poslušni glasu Gospodnjem: apostoli i svetitelji. Kao voda razliše se oni po svemu svetu s propoveđu Hrista Boga. Kao voda napojiše žedni svet sa izvora večnoga života. I obnovi se svet, i procveta. Kao na običnim vodama tako se i na njima javiše bezbrojna čudesa Božja — jer behu pokorni volji Božjoj, poslušni glasu Božjem, kao voda, isto kao voda.
O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam biti poslušnim glasu Tvome. Pomozi nam zastideti se od mrtvih stihija, koje Tebe bolje slušaju nego mi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.