Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

13.6.2016.

GODIŠNJA SKUPŠTINA ZEJEDNICE PRAVOSLAVNIH U CIRIHU

GODIŠNJA SKUPŠTINA ZEJEDNICE PRAVOSLAVNIH U CIRIHU

U nedelju 12. juna 2016 sa početkoom u 17.30 časova, održana je druga po redu Godišnja skupština Zajednice pravoslavnih crkava kantona Ciriha. Prošle godine je domaćin bila Grčka pravoslavna crkvena opština u Cirihu. Ove godine je čast pripala Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini Cirih u Svetouspenskom hramu u 12. ciriškom kvartiru - Švamendingen. Skupštinom je predsedavao gospodin Kiriakos Papageorgiou, predsednik Zajednice i član Gemeinderat grada Ciriha.

U koordinaciji sa kantonalnim i gradskim vlastima u Cirihu, ovo udruženje je osnovano na praznik Rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra 2014, kao pravno telo predstavnika svih Pravoslavnih Crkvenih opština u Cirihu, koje će raditi na dobijanju statusa javnog priznanja kao što to imaju status Reformirana, Katolička, Starokatolička crkva i Jevrejska zajednica u kantonu Cirihu.

Pored predstavnika Pravoslavnih Crkvenih opština, prisustvovali su predstavnici švajcarskih javno priznatih crkava i savetnika za pravna pitanja. Ispred kantona Ciriha je bio prisutan gospodin Dr. Lorenc Engi, sekretar kancelarije Pravde i unutrašnjih poslova (Justiz und des Innern) kantona Ciriha.. Gospođa Nikol Poel je održala referat o procesu dobijanja statusa javno priznate institucije Jevrejske zajednice u kantonu Cirihu i o koristima za pravoslavne od dobijanja istog statusa. Na skupštini je bilo reči o odnosima sa vlastima u kantonu Cirihu, o projektima koji su do sada urađeni i o projektima planiranim u bližoj budućnosti.

Nakon sednice su članice Kola srpskih sestara priredile posluženje za sve prisutne goste. Gospođa Nikol Poel i gospodin Dr. Loren Engi su želeli da vide Svetouspenski hram. Sveštenstvo Svetouspenskog hrama su pokazali crkvu i objasnili im liturgijski koncept arhitekture i ikonopisa pravoslavnog bogoslužbenog prostora.

Dr. Peter Vitver je u obraćanju istakao da su Srpska pravoslavna crkvena opština u Cirihu i Episkop austrijsko-švajcarski Andrej, do sada mnogo učinili na unapređenju odnosa među pravoslavnima u Cirihu i u kontaktu sa kantonalnim instituciama. Kako zbog velikog broja vernika Srpske pravoslavne crkve, tako i zbog odgovornosti u saradnji, velike nade se polažu na Srpsku pravoslavnu crkvu u organizovanju pravoslavnih u Cirihu i radu sa kantonalnim institucijama. Naglasio je Dr. Peter Vitver.

U veoma prijatnoj atmosferi je skup završen oko 21.30 časova.