Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

09.9.2016.

MOLITVA SVEŠTENOPASTIRA ZA NAROD

MOLITVA SVEŠTENOPASTIRA ZA NAROD

 

Bože, milostiv budi meni grešnom i blagoslovi verni narod koji si mi podario na duhovno staranje, da svi zajedno osetimo Tvoju blagu, očinsku ljubav koja nas priziva na smerno pokajanje. 

 

Bože, Ti vidiš grehovne slabosti moje i navike loše koje mi telo smućuju i dušu umaraju. Grešan sam i nedostojan milosti Tvoje, klonem dušom i padam telom, ali ipak, Bože moj, pomozi mi da smerno  sveštenoslužim pred prestolom Tvojim. Plašim se da li ću iskreno izneti blagodatni krst života koji si mi podario. Stidim se svojih grehova i svestan sam ponora svoje ništavnosti, ipak, verujem i nadam se da ćeš mi pomoći radi očinske ljubavi Tvoje i smernosti Sina Tvog i mojeg Gospoda Isusa Hrist, da osetim blagost  evanđelskog jarma. Gospode radosti moja, nemoj da uskratiš radost dobrim ljudima u parohiji zbog moje lenjosti i nemarnosti prema Tebi.

 

Zato te molim pomozi mi da mirno nosim teret stradanja od svoje duhovne dece. Da budem uz njih u svakoj njihovoj radosti i tuzi. Blagoslovi Bože sve one koji me kude i hvale, ruže i proslavljaju, opadaju i laskaju. Neka Tvoja ljubav ozari duše onih koji me mržnjom raspinju. Radosti moja, neka sjaj Tvoje ljubavi na licu mojih klevetnika, bude odsjaj Tvoje božanske ljubavi u mom srcu.

 

Kada me budu osuđivali i kada me budu hvalili; kada me budu ogovaranjem raspinjali, ili laskanjem proklinjali, blagodatne klince u moje grešno telo zabadali i radi imena Tvoga mučili, neka se slavi Sveto ime Tvoje, Radosti moja i Bože moj!

 

Neka obasja Tvoja mila, božanska svetlost sve one koji me opterećuju svojim brigama, a zračak Tvoje blagodati na njima, trisveti Bože moj, neka obasja i moju grešnu dušu da kroz stradanje za parohijane pronađem put ka Tebi. 

 

Neka blagodat Duha Svetoga obasja svu decu sveta, mladiće i devojke, savesne roditelje, trudnice i bezdetne supružnike. Starije naše parohijane okrepi trpljenjem usled klonulosti tela. Bolesnike duhovne i telesne uteši da bolesti kao očišćenje svoga bića od grehova shvate. Podari im čistotu misli da ne hule na Tebe zbog bolesti svojih i da trenutne muke ne primaju kao zlu sudbinu svoju. Depresijom namučene, tužne i usamljene obasjaj ljubavlju Tvojom da osete mir i blagost božanske svetlosti koja izgoni grehovnu tamu. 

 

Učenike u školama prosvetli da budu poslušni, vredni i marljivi. Roditelje na poslovima svojim ukrepi da budu trezveni u svemu što se od njih očekuje i traži. Zemljoradnicima podari blagorazumnost i pobožnost da ne truju zemlju koju si im podario, već da je u ljubavi obrađuju, da bi i zemlja, Tvojom ljubavlju, podarila narodu korisne plodove svoje. Usadi u naša srca svest za odgovornost, poslušnost i umerenost u svim našim životnim obavezama. 

 

Razvedene čuvaj u celomudriju a decu njihovu zaštiti od bola nedostatka roditeljskog požrtvovanja. Moralno nezrele, bogohulnike, nasilnike, pijanice, narkomane i pušače, blagodaću ohrabri da se uklone od svojih grehovnih strasti. 

 

Blagoslovi Gospode i sve one koji misle da su pobožni a delima svojim svet sablažnjavaju. Čuvaj ih od gordosti i prikrivene lenjosti. Sve one koji su izgubili osećaj da su grešni, oblagorazumi da shvate da smo svi nesavršeni u svojim slabostima, ali da kroz pokajanje, Ti nas ipak ljubiš i brineš o nama kao Otac i Pastir dobri u svim našim životnim iskušenjima. 

 

Hvala Ti Gospode na svemu što nam u životu pružaš. Hvala Ti na teškim trenutcima života, kada si nas u naručju svom nosio i u veri utvrdio, da ne gubimo nadu u Tvoju očinsku ljubav. Hvala Ti Bože i na lepim trenutcima života u kojima si nas blagoslovio da osetimo radost Tvojeg milog lica. Hvala ti Gospode što nas krepiš i u toku noćnog odmora, kako bi smo trezveno služili Tebi u toku dnevnih obaveza.

 

Pomeni Gospode u carstvu Tvome sve naše preminule duhovne oce i učitelje, članove porodica, srodnike, prijatelje i parohijane koje sahranismo, ili ih u molitvama pominjasmo. Pomeni Gospode od pamtiveka usnule duše u miru, usnule u nekoj duševnoj žalosti ili tegobi: napaćene, u ratovima postradale, svirepo namučene, silovane, ubijene, utopljene, izgorene, od životinja postradale, neopojane, za koje nema ko pred Tobom da ih pominje. Sve ih Gospode okrili u naručju svome radi velike ljubavi i božanske dobrote Tvoje.

 

 

Radosti moja, zbog svega što nam očinski u životu pružaš, neka si blagosloven Bože otaca naših u sve dane života moga, molitvama Presvete Bogorodice i svih svetih koji te na nebesima proslavljaju u sve vekove. Amin.