Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

19.11.2016.

POZIVNICA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU

POZIVNICA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU

Cirih, 02. novembar 2016.

Br.  28/16

 

 

 

 

POZIV NA CRKVENOOPŠTINSKU SKUPŠTINU

Kao redovnog člana Srpske pravoslavne crkvene opštine Cirih sa pravom glasa, srdačno Vas pozivamo sa članovima porodice na

GODIŠNJU SKUPŠTINU

U subotu 3. decembra 2016. godine posle Arhijerejske liturgije a sa početkom u 12.00 časova u crkvenoopštinskoj sali Svetotrojičnog hrama: Elisabethenstr. 20, 8004 Zürich.

 

 

 

Predložene tačke dnevnog reda:

1.     Molitva i pozdrav Episkopa

2.     Izbor brojača glasova i zapisničara

3.     Izveštaji: a) Uprave parohija; b) Crkvenoopštinskog upravnog odbora

4.     Kooptiranje u članstvu Upravnog odbora

5.     Završni računi za 2015 i izveštaj Revizijske komisije

6.     Budžet za 2016

7.     Razno

Pozvani članovi CO imaju pravo na uvid u Zapisnik Skupštine i Završni račun za 2015. godinu. Ovi dokumenti su dostupni u sekretarijatiu CO, uz predhodnu najavu, pri Svetotrojičnom i Svetouspenskom hramu u Cirihu od utorka 22. novembra do petka 25. novembra 2016., od 09.00 do 14.00 časova. Za sva pitanja Vas molimo da se pismeno obratite Upravi CO.

Molimo Vas da ovaj poziv ponesete sa sobom na Skupštinu kako bi ste dobili glasački listić.

 

Predsednik CO, Dragan Aleksić

 

Podpredsednik, CO Petronije Tejić

 

paroh parohije Svetotrojičnog hrama, jerej Branimir Petković

 

paroh I parohije Svetouspenskog hrama, protojerej Simeun Prodanović

 

paroh II parohije Svetouspenskog hrama, protojerej Miroslav Simijonović