Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

14.3.2020.

ZVANIČNO SAOPŠTENJE EPARHIJE AUSTRIJSKO-ŠVAJCARSKE

ZVANIČNO SAOPŠTENJE EPARHIJE AUSTRIJSKO-ŠVAJCARSKE

Beč, 14. marta 2020

 

 S A O P Š T E NJ E 

Povodom novonastale situacije u vezi sa pandemijom virusa Korona: 

Mi, Episkop, sveštenstvo i mirjani, okupljeni na sednici eparhijskih upravnih tela od 13.-14. marta 2020. godine, u Beču, ispovedamo nepokolebljivu veru u Telo i Krv Hristovu kao sveočišćujuću silu. Niko se nikada nije zarazio primajući Sveto Pričešće. Crkva Hristova se poistovećuje sa svetom Liturgijom i ne može i neće prestati da je služi. 

Ipak, sam Gospod nas podseća da smo dužni da damo Bogu Božje, a caru carevo (Mk 12,17). Mi smo, kao građani državâ u kojima živimo, dužni da u ovoj situaciji poštujemo uputstva državnih vlasti. Pozivamo vernike da ne podležu panici, već da imaju pred očima primere naših svetih mučenika koji nisu gubili duševni mir ni pred neizmerno većim iskušenjima od ovih sa kojima se mi suočavamo. Pozivamo sve da nikako ne veruju glasinama koje kruže društvenim mrežama, niti mišljenjima i stavovima pojedinaca, već da prate saopštenja i uputstva zvaničnih vlasti. Podsećamo vernike da su dužni u ovoj situaciji da svoje kretanje u javnosti i fizički kontakt sa drugim ljudima svedu na minimum. Zbog toga pozivamo vernike da u hramove dolaze na svetu Liturgiju samo jednom nedeljno, da se u hramovima i ispred hramova zadržavaju što kraće, i da poštuju uputstva hramovnih uprava koje će se starati da sprovedu odluke crkvenih i državnih vlasti. 

Sa redovnog zasedanja Eparhijskog saveta Eparhije austrijsko-švajcarske, Italije i Malte, upućujemo vernicima poruku ohrabrenja da pojačamo molitve, da ne gubimo veru, već da polažemo sve nade u milostivog Gospoda Koji je uvek prisutan u Svojoj Crkvi i daje nam snagu da kroz ovaj krizni period odolimo iskušenjima. 

Sa očinskim blagoslovom i molitvama Episkop sa Eparhijskim savetom pozdravlja verni narod sa: 

Hristos je među nama! I jeste i biće! 

--------------------------------------------------- 

Episkop Eparhije 

austrijsko-švajcarske